Huis in Charleston

Dit huis is haaks op de windrichting gebouwd.